Over ons | Wat heeft WO=MEN bereikt

Wat heeft WO=MEN bereikt

We werken hard aan de in ons Meerjarenplan 2018-2022 geïdentificeerde vier outcomes:
  1. De nationale en internationale standaarden, wetten, beleid en uitvoering voor gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn inclusief en duurzaam;
  2. Individuen en groepen hebben een inclusief en positief beeld over gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  3. Een sterk en actief maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol in transformatie van (machts)relaties op het gebied van gendergelijkheid;
  4. Publieke en private instituties promoten, faciliteren en respecteren gelijkwaardige participatie en vrouwenrechten.
Deze outcomes dragen bij aan de noodzakelijke systeemverandering voor het realiseren van gendergelijkheid en respect voor vrouwenrechten wereldwijd. Waarbij vrouwen en mannen, meisjes en jongens en andere genderidentiteiten, maar ook (religieuze) leiders, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld allemaal werken aan gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Lees ons Jaarverslag 2018 voor meer informatie over onze resultaten.

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.