Over ons | Wat heeft WO=MEN bereikt

Wat heeft WO=MEN bereikt

We werken constant aan een genderrechtvaardige wereld waarin vrouwen en meisjes dezelfde rechten hebben als mannen en jongens. Hier is een internationale systeemverandering voor nodig. Burgers, (religieuze) leiders, overheden én het bedrijfsleven dragen hier verantwoordelijkheid voor. 

Belangrijkste resultaten uit 2018
 • In het najaar van 2018 is WO=MEN benoemd tot SDG 5 coördinator.
 • Mede dankzij de lobby van WO=MEN en haar leden zijn gendergelijkheid en vrouwenrechten een kernthema in de Beleidsnota Investeren in Perspectief van minister Kaag.
 • Tijdens de 16 Days of Activism Against Gender Based Violence Campaign lanceerden Kirsten van den Hul (PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) het Gender Meer Partijen Initiatief.
 • In aanloop naar de EP-verkiezingen leverden we input op de verschillende politieke partijprogramma’s.
 • Door een sterke lobby van onder andere WO=MEN nam een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk middenveld deel aan de Nederlandse overheidsdelegatie bij de VN-vergadering van de Commission on the Status of Women.
 • We leverden input aan de taskforce VN-Veiligheidsraad van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een succesvolle mandaatvernieuwing van UNAMA. Met Women, Peace and Security hoog op de agenda. En ook gedurende de andere debatten zorgde de Nederlandse vertegenwoordiging dat Women, Peace and Security op de agenda van de VN-Veiligheidsraad bleef.
 • We maakten, samen met Human Security Collective, een belangrijke stap met de start van een schaduwrapportage over de impact van financiële anti-terreurmaatregelen van Nederlandse donoren en banken op Nederlandse organisaties die werken op vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd.
 • We zijn een kritische doch constructieve stakeholder van het IMVO- convenantenproces en genereren meer aandacht voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.
 • We leverden input op de UN Working Group on Business and Human Rights. De input wordt meegenomen voor de specifieke richtlijnen die de Working Group in juli 2019 heeft gepubliceerd. 
In ons JAARVERSLAG 2018 lees je uitgebreid hoe we verschillende stakeholders samenbrengen en werken aan het behalen van de resultaten: 
 1. De nationale en internationale standaarden, wetten, beleid en uitvoering voor gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn inclusief en duurzaam;
 2. Individuen en groepen hebben een inclusief en positief beeld over gendergelijkheid en vrouwenrechten;
 3. Een sterk en actief maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol in transformatie van (machts)relaties op het gebied van gendergelijkheid;
 4. Publieke en private instituties promoten, faciliteren en respecteren gelijkwaardige participatie en vrouwenrechten.
LEES OOK ONS MEERJARENPLAN 2018-2022>>

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.