Leden | Lid worden

Lid worden

Vind jij ook dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten dezelfde kansen en rechten hebben en krijgen? Wil je een bijdrage leveren aan de wereldwijde beweging voor gelijke rechten voor vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten? WO=men staat open voor jouw plannen en ideeën. Laat zien waar je voor staat en sluit je aan bij WO=MEN Dutch Gender Platform.

Lid worden
Je kunt al lid worden vanaf € 25,00 (studenten). Individuele leden betalen € 50,00 per jaar. Organisaties kunnen lid worden vanaf € 75,00 (afhankelijk van de inkomsten).

Meld je nu aan*:
Vul in, onderteken en stuur je formulier vandaag nog op!
Digitaal of per post aan WO=MEN, Korte Poten 9b, 2511 EB Den Haag.

Als lid van WO=MEN ben je onderdeel van een groeiend netwerk van ruim 200 organisaties en professionals met een achterban van ruim 900.000 vrouwen en mannen. Zij werken allemaal aan genderrechtvaardigheid. Of dat nu is op het gebied van Lobby, Gender Gelijkheid en Duurzame Economie,  Gender, Vrede en Veiligheid, of Verenigde Naties, samen leveren de leden een krachtige bijdrage aan een rechtvaardigere wereld voor mannen én vrouwen.

Sta jij ook voor genderrechtvaardigheid? Sluit je dan aan bij hét unieke, grootste netwerk van organisaties en professionals die zich inzetten voor of rekening houden met mensenrechten, ook voor vrouwen!

Wat levert het Lidmaatschap je op?
  • je vergroot je kennis over Gender
  • je vergroot en verbreed je netwerk
  • je wordt verder op weg geholpen met je ambities
  • je ambities worden zichtbaar
  • je verstevigt je positie

Wat krijg je als lid?
  • Gratis toegang tot evenementen. Wij organiseren regelmatig met leden, partners of met ministeries speciale evenementen voor onze leden zoals tweemaal per jaar de Algemene Leden Vergadering, maar ook discussiebijeenkomsten, netwerkborrels en kennissessies. Je bent als lid van harte welkom!
  • Onze uitgebreide gender-expertise. Je ontvangt per e-mail regelmatig onze Nieuwsbrieven en je hebt toegang tot onze Kennisbank met online kennisdossiers.
  • Exposure. WO=MEN is actief op Facebook en Twitter en komt in de media. Wij proberen leden voortdurend een goede plek te geven in media en op social media, maar ook exposure tijdens evenementen en presentaties.
Opzeggen
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging kan alleen plaatsvinden per het einde van het kalenderjaar, tenzij het lid verklaart de opzegging op kortere termijn te willen doen ingaan. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het lopende kalenderjaar.

Doneren
Geen lid worden en toch WO=MEN steunen? Je kunt een (eenmalige) donatie doen op Triodos NL34TRIO0781399319 ten name van WO=MEN | DUTCH GENDER PLATFORM. Of via DONEER HIER.

*Je persoonlijke gegevens zullen conform de wet op de privacy (AVG) worden behandeld. Lees hier onze Privacy Verklaring.
 

Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.