Wat we doen | Thema | Gender, Vrede en Veiligheid

Gender, Vrede en Veiligheid

Vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in (post)conflictsituaties hebben gelijke rechten in en invloed op vredesprocessen en het oplossen en voorkomen van conflict.
 
Ongelijke machtsverhoudingen en genderrollen zijn regelmatig oorzaak van conflict. Bijvoorbeeld als mensen op basis van hun sekse, klasse, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, huidskleur, beperking en leeftijd geen gelijke toegang hebben tot onderwijs, werk of land. Of als jongeren zonder baan, niet kunnen voldoen aan de sociale en culturele voorwaarden om te kunnen trouwen en een gezin te stichten, zoals ten tijde van de Arabische Lente speelde. Tegelijk zijn veel vredesonderhandelingen, zoals in Yemen, Afghanistan en Zuid-Soedan, vaak sterk gepolitiseerd en niet gericht op de onderliggende oorzaken van het conflict. De behoeften van de lokale bevolking worden niet of nauwelijks meegenomen bij (inter)nationale vredesprocessen.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.