WO=MEN KOMT NAMENS NEDERLAND OP VOOR GENDERGELIJKHEID

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes - SDG 5 - is één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. WO=MEN coördineert de Nederlandse implementatie van dit ontwikkelingsdoel in nationaal en internationaal beleid.

lees meer
Wat we doen
Thema
Gender, Vrede en Veiligheid

Vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in (post)conflictsituaties hebben gelijke rechten in en invloed op vredesprocessen.

Thema
Gender en duurzame economie

In een ideale situatie hebben vrouwen, mensen met een niet-binaire genderidentiteit en andere personen die gediscrimineerd worden op basis van hun gender, ...

Thema
Duurzame steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Kennisbank
Kennisbank gendergelijkheid, vrouwenrechten en meer

In de Kennisbank vind je informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.

Lees meer