Over ons | Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis
WO=MEN is in 2006 opgericht. In het budget voor ontwikkelingssamenwerking was gender rond die tijd nagenoeg verdwenen. Tussen de organisaties die zich wel met gender bezig hielden, vond er geen onderlinge kennisoverdracht plaats. Verschillende Nederlandse organisaties en individuen maakten zich zorgen of de internationale doelen wel gehaald zouden worden, zoals die in 1995 tijdens de Wereldvrouwenconferentie in Beijing waren afgesproken.

Ontwikkelingsorganisaties als Oxfam Novib, HIVOS, Cordaid en ICCO namen het initiatief voor een tijdelijke coalitie om samen aan empowerment van vrouwen en gendergelijkheid te werken. Dit werd op 2 november 2006 met de oprichting van WO=MEN, Dutch Gender Platform omgezet in een permanente samenwerking. Al snel volgenden er andere organisaties en individuele leden.

Samen zetten de leden zich in voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen (gender equality) en de rechten en empowerment van vrouwen wereldwijd.

 
Zet jij de geschiedenis samen met WO=MEN voort?
Meld je aan als lid!
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.