Over ons | Visie

Visie

Het doel van WO=MEN is bij te dragen aan wereldwijde gendergelijkheid en respect voor vrouwenrechten. Daar is een sterke wereldwijde beweging voor nodig, die een stevige stem heeft tegen vastgeroeste rolpatronen, racisme en uitsluiting. Een beweging die aandacht vraagt voor de impact van gendergelijkheid op conflict, klimaat en milieu. En die de afnemende speelruimte van gendergelijkheid- en vrouwenrechtenactivisten blijft bevechten.

WO=MEN is ervan overtuigd dat de beste resultaten worden bereikt door samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende actoren.

Om dit doel te bereiken, focust WO=MEN op drie thematische doelen op de middellange termijn (impact):
  1. Duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.
  2. Vrouwen, mannen en mensen met andere genderidentiteiten hebben gelijke rechten en invloed op het gebied van natuurlijke hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken.
  3. Vrouwen, mannen en mensen met andere genderidentiteiten in (post)conflictsituaties hebben gelijke rechten en invloed binnen vredesprocessen en het oplossen en voorkomen van conflict.
 
 Bekijk hier onze Theory of Change (ToC)
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.