Wat we doen | Programma | Programma's

Programma's

WO=MEN voert de komende jaren ook diverse programma's uit met strategische partners. Soms als coördinator of penvoerder, soms als onderaannemer of strategische partner. Deze programma's dragen eveneens bij aan de lange termijn en middellange termijn impact doelen van WO=MEN. Op dit moment is WO=MEN betrokken bij de volgende programma's:
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.