Wat we doen | Thema | Duurzame economie en gender

Duurzame economie en gender

In een ideale situatie hebben vrouwen, mensen met een niet-binaire genderidentiteit en andere personen die gediscrimineerd worden op basis van hun gender, gelijke rechten en invloed op natuurlijk hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken als mannen.
 
Wereldwijd raken de sociale processen van armoede en discriminatie op basis van een gender aan elkaar. Met als resultaat een mondiale situatie waarin gemarginaliseerde groepen, zoals indigenous vrouwen, transmensen en vrouwen met een migratieachtergrond, worden uitgebuit. Deze uitbuiting heeft met inkomen, werk, toegang tot hulpbronnen, invloed op bedrijven en (inter)nationale besluitvormingsprocessen te maken.
 
Wereldwijd doen vrouwen vaak het laagstbetaalde en laagst gewaardeerde werk. Dit terwijl elke dag vrouwen knokken voor eigen inkomen en gelijke rechten. Groepen die gediscrimineerd worden op basis van hun genderidentiteit (bijvoorbeeld vrouwen en niet-binaire mensen) hebben een slechtere economische positie dan mannen. Vrouwen worden blootgesteld aan diverse schrijnende risico’s in het economische leven, zoals seksuele intimidatie en landroof - mede door de ontzegging van erfrecht en arbeidsuitbuiting.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.