Wat we doen | Thema | Algemeen

Algemeen

WO=MEN doet wat een platform moet doen: invloed uitoefenen op beleid in Nederland en wereldwijd, beleid monitoren, kennis delen, krachten bundelen en mensen verbinden en mobiliseren. WO=MEN werkt aan sociale transformatie om gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen en andere genderidentiteiten te bewerkstelligen.

We zetten ons daarbij specifiek in op een drietal thema’s:
  1. Duurzame sociale, politieke en financiële steun voor gendergelijkheid en vrouwenrechten;
  2. Vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten hebben gelijke rechten in en invloed op natuurlijke hulpbronnen (land, water, bossen), productieketens, (internationale) bedrijven en klimaatafspraken;
  3. Vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in (post)conflictsituaties hebben gelijke rechten in en invloed op vredesprocessen en het oplossen en voorkomen van conflict.
lees meer
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.